Vršimo povoljno iznajmljivanje računala, računalne opreme, laptopa, projektora, platana za projektor, kopir aparata...